DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İş geliştirme stratejileri, pazara giriş ile ilgili risk ve fırsat analizleri
Stratejik yatırım analizleri
Şirket kuruluşu ve uygulamaların kurlumu ile ilgili yol haritası
Hedef Kitle, pazar tahminleri, bölgesel dağılım analizleri
Ürün portfolyo analizleri
Ürün lansmanı
Şatış ekibi verimlilik analizleri
Rekabet analizleri
Ruhsatlandırma, fiyatladırma, geri ödeme aktiviteleri
Klinik çalışmalar
Lobi faaliyetleri
Eğitim
Lojistik
Pazar araştırma
Organizasyon & Kongre, Seminer, Sponsorluk Hizmetleri

 

Hizmet Görselleri